Odesílatel:
Zadejte e-mailovou adresu odesílatele (pouze jednu).
Příjemci:
Zadejte e-mailové adresy příjemců (adresy můžete oddělit čárkou, středníkem nebo mezerou).
Popis zásilky:
Maximální velikost zásilky: 2000 MB
Životnost zásilky: 14 dní
Souhlasím s podmínkami služby.